About/Om stiftelsen

 
 

 

Lars Tunbjörks Stiftelse bildades under våren 2016 och har som sitt främsta syfte att:  "...ekonomiskt och på andra sätt stödja bevarandet, vårdandet och tillgängliggörandet av Lars Tunbjörks fotografiska och konstnärliga arv."

Ordförande: Göran Odbratt, goran.odbratt@gmail.com

Kassör: Gunilla Knape, gunilla.knape@gmail.com

Övriga ledamöter: Jonas Anderson, Jan Berg, Peter Claesson, Borghild Håkansson, Gunilla Knape, Pelle Kronestedt, Maud Nycander, Göran Odbratt och Roger Turesson.

 

Lars Tunbjörk Foundation was formed in 2016 and have as its main function to: " financially and in other ways support the caring, conservation and making available the photographic and artistic heritage of Lars Tunbjörk."

Chairman: Göran Odbratt, goran.odbratt@gmail.com

Cashier: Gunilla Knape, gunilla.knape@gmail.com

Members of the board: Jonas Anderson, Jan Berg, Peter Claesson, Borghild Håkansson, Gunilla Knape, Pelle Kronestedt, Maud Nycander, Göran Odbratt and Roger Turesson.